Produktnyheter

Här kan du läsa om de ändringar och tillägg som utförts för epicraft Faktura Standard, Professional och molntjänsten.

Version 7.0.5

Släppt den 21 september 2018
 • Rättade buggar

  Ett mindre antal buggar har rättats i och med denna version.

Version 7.0.4

Släppt den 3 sept 2018
 • Ändringar i epicraft Faktura Standard

  Kunder listas nu i alfabetisk ordning på namn, vid val på faktura

  Kunder sorteras nu i alfabetisk ordning i sökresultat

  Fakturor sorteras nu i fakturadatumordning

  Öppnafönstren för faktura, kund och artikel autovisar nu 50 senaste posterna vid öppning

  Förbättrad felloggning internt i programmet för att snabbare kunna lösa buggar

 • Ändringar i molntjänsten

  Sorteringsordning på fakturor, kunder och artiklar överenstämmer nu med standardinstallationen

  Överföring till molntjänsten klarar nu att överföra upp till 500 000 fakturor

  Sökresulat är inte längre begränsade till att visa de 50 första sökresultaten.

 • Ändringar i Professional

  Öppna kopia funktionen omdöpt till "Skapa kopia"

 • Rättade buggar

  Vid klick på knappen Visa 50 senaste i Sök och Öppna fönstren sorteras nu sökresultatet korrekt

  Öppna kopia funktionen i Professional kopierar nu korrekt a´pris och antal till kopian

Version 7.0.3

Släppt den 17 maj 2018
 • Ändringar i epicraft Faktura

  Programvaran är nu uppdaterad med nytt licensavtal som beskriver hur programvaran efterlever de krav som ställs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Rättade buggar

  Ett mindre antal buggar har rättats i och med denna version.

Version 7.0.2

Släppt den 16 februari 2018
 • Ändringar i epicraft Faktura Standard

  Programvaran är nu up till 50% snabbare.

  En startruta visas innan inloggningen för att visa att programmet har startat.

  Sparade inställningar (visade kolumner m.m) följer nu med vid uppdatering från tidigare versioner av programvaran.

  .NET Framework 4.6 används nu vilket gör att man slipper en extra nedladdning vid installation samt att säkerheten är förbättrad.

  Ny "Visa alla" knapp finns nu i sökfunktionerna "Arkiv->Öppna->Kund" och "Verktyg->Sök->Kund".

  Mer användbara kolumner visas som standard i alla sökfönster.

  Filer med säkerhetskopior innehåller nu information om vilken version av epicraft Faktura som sparat ned den i filnamnet.

  Windows Live Mail rekommenderas inte längre som e-postprogram då Microsoft slutat supportera det. Använd Microsoft Outlook istället.

  Har man inte en skrivare installerad i Windows eller ingen standardskrivare vald får man information om detta.

 • Ändringar i molntjänsten

  Programmet visar nu alla sökresultat. Tidigare visades endast de 50 första sökresultaten.

  Knappen "Visa alla" kan nu användas i alla sökfönster (faktura, kund och artikel).

  Urval i rapporter kan nu göras över flera år.

  Förhöjd säkerhet i kommunikationen mellan epicraft Faktura och våra molnservrar.

 • Rättade buggar

  Numera visas endast en kolumn med namnet "Fakturasumma" i funktionen "Hantera->Betalningar".

  Kolumnen "Fakturasumma" i funktionen "Hantera->Påminnelser" visar nu korrekt fakturasumma, tidigare visades felaktigt 0.

  Programmet kan nu åter igen användas på engelska.

  Ett fel på fakturan gjorde att man i sällsynta fall inte kunde välja rätt kund. Detta är nu korrigerat.

  Två allvarliga fel i konfigurationssystemet med sin orsak i Windows kan nu automatiskt korrigeras av programmet.

  Mindre grafiska fel samt felstavningar har korrigerats.

Version 7.0.1

Släppt den 3 februari 2017
 • Rättade buggar

  En bugg som gjorde att inställningen för inkl. moms inte fungerade är nu rättad.

  Funktionen för att ange artikelpris inkl. moms fungerar nu med alla momssatser.

Version 7.0

Släppt den 7 januari 2017

Nyhet! Molntjänst för arbete på fler datorer

 • Molntjänsten är ett tillval för att arbeta på flera datorer i epicraft Faktura.
  Vi lagrar din data lagras på Microsofts molntjänst Azure, du behöver inte oroa dig om din dator skulle krascha - allt finns kvar.

  Läs mer om molntjänsten

Ändringar i epicraft Faktura Standard

 • Nya funktioner

  Inloggning i epicraft Faktura med din e-postadress och lösenord.

  Priser kan nu visas både med eller utan moms per kund. Ersätter tidigare inställning under Verktyg->Alternativ, Moms.
  OBS! Om du har denna inställning vald vid uppdatering till version 7.0 sätts alla kunder till privatpersoner.

  Registrering för provperiod, nu direkt i programmet.

  Inställningsguide finns nu i programmet.

  Du kan nu visa ditt företagsnamn längst upp i programmet.

  Snabbhjälp finns att se vid utvalda funktioner.

  Byt standardföretag och ta bort inaktiva företag.

  Formateringsmöjligheterna för textlogotypen har förbättrats och ger dig möjlighet att ha olika fonter mm per rad eller bokstav.

  Ändringar

  Numera behöver du vara uppkopplad till Internet när du loggar in i programmet.

  Vid avinstallation av programmet ligger all tidigare sparad data (fakturor, kunder, artiklar) kvar.

  Rabattkolumnen syns nu som standard när du skapar ett nytt företag.

  Under Hjälp->Om epicraft Faktura finns info om vilken edition ni använder samt molntjänst.

  När programmet körs på engelska är alla texter på engelska (inklusive ROT- och RUT).

  Vid användning av molntjänsten är sökresultat begränsat till 50 träffar och rapportuttag till 12 månader. Detta för att undvika överbelastning på servern.

  Textlogotypens position kan justeras under Verktyg->Alternativ, fliken Fakturabild.

  Tydligt synligt om man har text eller grafisk logotyp vald under Verktyg->Alternativ, fliken Fakturabild.

  Rättade buggar

  Felmeddelande visas nu om man inte har standardskrivare vald i Windows vid förhandsgranskning av en faktura eller utskrivningsbar rapport.

  Kunder som uppdaterar från version 2.4 - 4.1 till 7.0 får sin data överförd automatiskt till nya versionen av programmet.

  Fakturarder som anges med artikel fungerar nu igen som tänkte med ändring av a´pris.

  Hantera fler företag fungerar igen då buggen med textlogtyp har lösts.

  Fakturasumma sorteras nu korrekt vid val av sorterig på den resultatkolumnen under Arkiv->Öppna->Faktura.

  Man får inte längre ett felmeddelande när man inte valt ett företag och försöker logga in i programmet.

  Vid inloggning får du som månadsbetalande nu korrekt information om ev. betalproblem med PayPal, om sådana föreligger.

  Betalningsvillkor visas nu korrekt i sökresultatskolumnen för Verktyg->Sök->Kund igen.

  Markören ställer sig nu automatiskt på urvalsfältet efter Arkiv->Öppna->Kund öppnats.

  Standardrabatt på kunder fungerar nu korrekt. Rabatt läggs alltid till på befintliga eller nya rader på en faktura om kund med standardrabatt väljs.

  Ett felmeddelande visas inte längre i sök- och öppnafönster om man inte har ett sökresultat valt vid klick på en knapp i samma fönster.

  Titlen på fönstret för val av företag visar nu korrekt om man använder epicraft Faktura Standard eller Professional.

  Det går nu att spara en faktura som PDF även utan inlagd logotyp.

  En bild med filtillägget angivet i versaler kan nu läggas till korrekt som logotyp i programmet (ex BILDNAMN.JPG)

  Att justera positionen av en grafisk logotyp fungerar nu bättre än tidigare då ett grafikfel ställde till problem.

  Positionering av utskrift fungerar nu igen som tänkt.

  Standardfakturatitlar läggs nu in korrekt för ett nytt företag.

  Det går nu att skapa en textlogotyp med fler rader än en. En bugg förindrade radbyte.

  En bugg där logotypjusterngen såg ut att även ändra fakturans utskriftsmarginaler är nu löst.

Ändringar i epicraft Faktura Professional

 • Nya funktioner

  Välj själv om en fakturaserie ska inkluderas i rapporter eller bokföring.

  Ändringar

  Alla delar av programmet visas nu på engelska om man kör programmet på engelska.

  Har du valt OCR-faktura visas denna även vid justering av logotyp.

  Har du valt OCR-faktura visas denna öven vid justering av utskriftsmarginaler.

  Rättade buggar

  OCR-fakturor skrivs nu ut korrekt även med en textlogotyp

  Informationen i foten för OCR-fakturor nollställs inte längre efter man lagt till en textlogotyp.

  Export av SIE-fil fungerar nu även om man angivit samma kontonummer men med olika text för standardkonto och på någort av använda konton från artiklar.

  Export av SIE-fil fungerar nu även om kundens namn har tecknet " angivet.

  Senast skapad faktura i fakturaserien 'Ingen' kan nu åter tas bort.

  Ett förståeligt felmeddelande visas nu om man försöker hämta OCR-betalningar utan installerat BankID eller BankID-program.

  Man kan inte längre felaktigt skapa en en kopia av en kreditfaktura.

  Ett korrekt meddelande visas nu på en avtalsfaktura om man försöker ta bort en kund, men ingen kund är vald.

  En fakturaserie börjar nu korrekt tilldela första fakturan som skapas i serien det angivna startfakturanumret.

Version 6.1.1

Släppt den 3 mars 2016
 • Det går åter igen att skriva in en egen text som logotyp utan att den tas bort efter omstart. Denna bugg ledde även till att en OCR-faktura visades istället för en standardfaktura, detta är nu återställt. Har du haft detta problem, uppdatera till denna version, skriv in din text som logotyp, och ange uppgifter i din fakturafot igen.

  Signeringscertifikatet som används för att identifiera epicraft Faktura som säker vid nedladdning har ersatts med ett nytt. Detta certifkat har en högre krypteringsnivå (SHA 256) vilket är ett led i Microsoft och Googles arbete för ett säkrare Internet.
  Nedladdning av programmet går nu att göra utan varningar från din webbläsare och Windows.

  När du skickar fakturan med e-post skrivs kundens e-post åter igen in korrekt i e-postmeddelandet.

Version 6.1

Släppt den 26 februari 2016

epicraft Faktura Standard

 • Ny funktion: Ny kolumn för Rabatt % finns nu på nya fakturor. Kolumnen visas endast på utskrift om den är ifylld. Du kan dölja rabattkolumnen under Verktyg->Alternativ, fliken Övriga, om du inte vill se den.

  Ny funktion: Du kan ange en standardrabatt på en kund som följer med till fakturan när du väljer kunden.

  Ny funktion: På allmän begäran har vi återinfört knappen Visa alla på sök- och öppnafönstren för fakturor. Knappen visar de senaste 10 000 fakturorna.

  Ändring: En faktura kan åter igen skapas med beloppet 0 kr, men det måste finnas minst en fakturarad. Detta underlättar om du skapar följesedlar där man inte anger pris per rad.

  Ändring: I och med införandet av en rabattkolumn så kan du inte längre ange en summa direkt i fältet Belopp på raden. Detta är av beräkningstekniska skäl.

  Buggfix: ROT- och RUT-avdrag räknas ut korrekt igen för dig som valt att visa och ange priser inklusive moms. Har du haft detta fel och tvingats ange priser ex. moms kryssar du i Visa och ange priser med moms under Verktyg->Alternativ, i fliken Moms för att arbeta som tidigare. Fakturor skapade med ex. moms visas dock fortfarande som ex. moms.

  Buggfix: Rullgardinen (scrollen) för rader på en faktura visas nu korrekt.

  Buggfix: Första raden på en öppnad befintlig faktura syns nu igen i sin helhet.

  Ändring: Logotypbilder med filtillägget .jpeg kan nu ses i fildialogfönstret när man ska välja logotyp för dina fakturor.

  Buggfix: Statuslisten till höger på en faktura visar åter igen statusen Påmind, om en påminnelse skapats för fakturan.

  Buggfix: Ändrade kreditfakturor skrivs nu ut med rätt titel.

  Buggfix: Bokföringsmetoden "Bokslutsmetoden" benämns nu enligt dess korrekta term "Bokslutsmetoden (kontantpricipen)" i hela programmet istället för att som tidigare anges som "Kontantmetoden".

  Grafisk buggfix: Texten på fakturafönstret som anger om inkl. eller exkl. moms används för att visa priser döljs numera inte om man öppnar rad- eller fritext-vyn i läget Stor.

  Grafisk buggfix: Ett grått streck som visades i summeringen på Rot- och Rut-fakturor är borttaget.

  Övriga ändringar: Ett antal mindre text och grafiska justeringar har utförts i programmet.

  * Alla buggfixar och ändringar som gjorts i epicraft Faktura Standard utom Rot- och Rut-specifika gäller även för epicraft Faktura Professional.

epicraft Faktura Professional

 • Buggfix: Fakturaserien i fakturanumret visas nu igen i sökresultatfönstret för funktionen Hantera Påminnelser, efter man skapat en påminnelse.

  Buggfix: En påminnelse som förhandsgranskas eller skrivs ut som en OCR-faktura visar åter igen korrekt fakturaserien som en del av fakturanumret.

  Buggfix: Fakturor i en fakturaserie skrivs nu ut med rätt fakturatitel som angivits på fakturaserien.

  Buggfix: Funktionen Hämta tidigare betalningar under Hantera OCR Betalningar (automatisk avprickning) listar nu betalningar med rätt status för respektive val.

  Buggfix: Det går åter igen att söka efter en viss kund under Hantera påminnelser för kunder som återgått till epicraft Faktura Standard från epicraft Faktura Professional.

  Buggfix: Långa artikelnamn skriver inte längre över nästföljande kolumns värde vid förhandsgranskning och utskrift av en OCR-faktura.

  Buggfix: En OCR faktura skriver nu ut 35 rader per sida både i förhansdagranskning/skrivare och i PDF fil. Tidigare radbröts PDF-filen vid 25 rader.

  Buggfix: Fakturor skapade med funktionen Öppna som kopia åter igen hänsyn till öresavrundningsinställningen på fakturaserien för beräkning av slutsumma när den väljs.

  Buggfix: Statusen Bokförd följer inte längre med en faktura som kopierats med funktionen Öppna som kopia.

Version 6.0

Släppt den 10 december 2015

Nyhet: Ny edition - Professional

 • epicraft Faktura Professional finns nu tillgängligt som en ny editon av epicraft Faktura. Vi har skapat många nya och i vissa fall helt unika funktioner för Professional som hjälper dig automatisera ditt dagliga arbete.

 • Skapa OCR-fakturor med inbetalningsavi för Bankgirot. OCR-fakturorna har även skapats med optimerade OCR-nummer som är kortare än de flesta andra fakturaprogram gör. Ett OCR-nummer är oftast mellan 3-5 tecken långt.

 • Automatisk bokföring av fakturahändelser/verifikationer till ditt bokföringsprogram med SIE-fil som du kan exportera från epicraft Faktura Professional och importera till ditt bokföringsprogram eller skicka till bokförare. Slut med manuell bokföring!

 • Automatisk hämtning och avprickning av Bankgiroinbetalningar med OCR-nummer. Du kopplar upp dig direkt mot ditt bankgironummer hos bankgirocentralen och hämtar hem inkomna betalningar. Inget strul med betalfiler, epicraft Faktura hanterar allt i bakgrunden!

 • Avtalsfakturering. Skapa avtalsfakturor och skriv ut massor av fakturor från en avtalsmall du skapar. Perfekt för återkommande fakturering för prenumerationstjänster och hyresavier.
 • Artikel har artikelnummer som används internt i epicraft Faktura Professional för att enklare hitta artiklar. Det syns eller används inte på fakturor.

Ändringar i Standard

 • Ny design med nya fräscha ikoner i Windows 10 stil har lagts in överallt i programmet

 • epicraft Faktura 6.0 är certifierat som kompatibelt med Windows 10 av Microsoft.

 • Kan nu ange kredittitel för alla titlar under Verktyg->Alternativ->Fakturatitlar, öppna respektive titel för att ändra.

 • Titlar kan nu endast väljas från de tillgängliga titlarna under Verktyg->Alternativ->Fakturatitlar. Egen titel kan inte skrivas in direkt på fakturan.

 • ROT/RUT är nu anpassat efter den nya reglerna som börjar gälla 1 januari 2016. Uppdatera endast till 6.0 när ni börjar skapa fakturor som ska betalas 2016 av kunden. För att ändra en befintlig faktura från 2015 års regler till 2016, vänligen skapa om fakturan i programmet med samma fakturanummer och radera den gamla fakturan.

 • ROT/RUT fakturor skapade innan du uppgraderar till 6.0 behåller rot/rut reglerna för 2015, nya fakturor som skapas efter uppdateringen använder sig av de nya reglerna.

 • Från och med denna version sparas en faktura som hanterar ROT/RUT med den inställning som programmet hade då fakturan skapades (ROT eller RUT).

 • Du kan nu skriva ut påminnelser med ROT/RUT avdrag.

 • Sökningar visar nu senaste 50 istället för senaste 1000 som tidigare

 • Indikation att en sökning pågår är nu tydligt visad i programmet, antingen med en texten ”Söker…” eller ett timglas tills sökningen är genomförd.

 • Prestandaförbättringar för sökningar samt fakturor med många rader, dessa öppnas snabbare.

 • Nya ikoner är även inlagda för säkerhetskopior som numera kommer ha en vit ikon med ett blått hängglås på sig.

 • Säkerheten i epicraft Faktura är nu förbättrad så att programmet är skyddat mot angrepp av trojaner och liknande. Alla exekverbara filer samt dynamiska bibilotekfiler (dll) är numera signerade med en krypterad nyckel utfärdad av Synmantec till A Perfect Day AB så att extern part inte kan ersätta eller ändra dem.

 • Fakturadesignen på standardfakturan är ändrad så att fler rader får plats på en sida samt att fakturan nu har en harmoniserad textstorlek.

 • Du som använder sig av Den gamla Dropbox-kopplingen i programmet för att fakturera på flera datorer kan inte uppdatera till version 6.0 då denna funktion numera är utfasad. Vi rekommenderar att du kör vidare på version 5.1.3 tillsvidare. En ersättningstjänst för molnuppkoppling är under utveckling och blir tillgänglig under 2016. Du kan då kan du uppgradera till den tjänsten och version 6.0. Vi återkommer med mer information.

 • Licenshanteringen lokalt i epicraft Faktura kan nu hantera och visa om du har betalproblem med din månadsbetalning. I tidigare versioner såg fick man meddelande om att ens licens gått ut, vilket inte var ett korrekt meddelande.

 • Många mindre text och grafiska ändringar har gjorts för att förbättra upplevelsen och finslipa arbetsprocesserna i programmet så du kan arbeta mer effektivt utan störande extramoment.

 • Fakturor som skapas med inställningen ”Visa och ange priser med moms” behåller den inställning som var satt i epicraft Faktura när man skapade den fakturan. Vilken inställning fakturan använder visas även som text i fakturafönstret.

 • epicraft Faktura kan nu köras av en användare som har begränsade rättigheter i Windows. Dock krävs fortfarande administrativa rättigheter för att installera programmet, som alltid med programvara i Windows.

 • En faktura kan inte längre skapas med en totalsumma på 0 kronor, minst en rad måste anges med ett belopp.

 • Sortering på kundnamn i rapporten Försäljning per faktura har ersatts av sortering på fakturadatum.

 • Buggfix: Ett långvarigt om än sällan återkommande fel i licenshanteringen i epicraft Faktura som berodde på ett Windows är nu åtgärdad. Du behöver återaktivera programmet första gången som en konsekvens av detta.

Version 5.1.3

Släppt den 6 november 2014
 • Påminnelser listas nu igen som tänkt endast för det inloggade företaget under Hantera->Påminnelser.

Version 5.1.2

Släppt den 24 oktober 2014
 • Att skapa en artikel med ett väldigt högt pris orsakar inte längre ett felmeddelande.
  Högsta belopp som kan anges för en artikel är nu 7 777 777 kr.

 • Att stå på första raden på en faktura och samtidigt radera raden orsakar inte längre ett felmeddelande.

Version 5.1.1

Släppt den 14 oktober 2014
 • Ett mycket ovanligt förekommande Windowsrelaterat säkerhetsfel som ledde till att programmet inte kunde starta är nu hanterat så att epicraft Faktura kan starta korrekt.

 • Det fel som gjorde att Diagramrapporterna inte kunde användas i föregående programversion är nu löst.

 • Det går nu att skriva ut textrapporterna till skrivare som vanligt utan att det orsakar ett felmeddelande.

Version 5.1

Släppt den 6 oktober 2014
 • Licenser ersätts av programaktivering.

  Har du en giltig premumeration (licens) behöver du aldrig mer lägga in din licensnyckel manuellt. Istället loggar du in med användarnamn och lösenord i programmet som automatiskt validerar din prenumeration online och aktiverar epicraft Faktura.

 • Du kan nu prenumerera på epicraft Faktura per månad. Ingen bindingstid, Ingen uppsägningstid (betald månad löper ut).

 • Välkomstfönstret som används för att förnya en prenumeration samt starta en provperiod är omdesignat så det är enklare att använda och förstå.

 • Möjligt att ange att en påminnelse har skickats till inkasso.

 • Du kan nu välja skrivare vid alla utskrifter. Tidigare var det endast möjligt att välja skrivare vid utskrift av faktura och påminnelse.

 • Du kan nu välja att skriva ut ett intervall av sidor vid utskrift av rapporter. Exempelvis sida 3-6.

 • När du sparar en PDF fil öppnas alltid senast använda mapp som sökväg i spara dialogen.

 • De 10 senaste fakturorna listas nu flerfaldigt snabbare än tidigare i Öppna Faktura fönstret.

 • Kreditfakturor kan nu markeras som skickade och betalda, detta syns även i bokföringsrapporten.

 • Urvalsfönstret för bokföringsrapporten använder sig nu av de senast inskrivna datumen istället för föregående månad.

 • Totalsummeringen längst upp på alla försäljningsrapporter är nu tydligare (beskrivning samt fet text).

 • Betaldatum och Kreditfaktura (Ja/Nej) listas nu som kolumner i relevanta sökfönster. Det går även att söka på dessa värden.

 • Alla Hanterafönster har designats om så att de bättre överenstämmer med varandra.

 • Egen justering av utskrift i programmet nollställs och behöver ställas in igen.

 • Hjälp när man söker på värden som är Ja eller Nej. Sökfönstret föreslår nu Ja eller Nej som hjälp.

 • Rättad bugg: Diagramrapporterna Försäljning per kund och Försäljning per artikel kunde tidigare orsaka en krasch av programmet om mer än 20 kunder eller artiklar ingick i underlaget.
  Som en lösning på felet visas istället endast de 15 kunder/artiklar med högst försäljning under perioden.

 • Rättad bugg: En fakturarad kunde tidigare bli felaktigt märkt som en rabattrad, detta är nu rättat.

 • Rättad bugg: PDF filen som kan sparas från rapporten Försäljning per faktura överenstämde inte designmässigt till 100% med utskriften till skrivare. Detta är nu åtgärdat.

 • Rättad bugg: Alla försäljningsrapporter tar numera även hänsyn till delkrediteringar.

 • Rättad bugg: En infogad rad på en faktura lades alltid tidigare in som sista rad, trots att den inte var det. Nu läggs den in på rätt plats.

 • Rättad bugg: En infogad rad kunde under vissa omständigheter tidigare undgå att sparas av programmet. Nu sparas alla rader samt att de ligger på rätt plats där de infogades.

 • Rättad bugg: När en säkerhetskopia från en annan dator återställdes visade programmet felaktigt en varningstext relaterad till programmets tidigare Dropbox-funkttionalitet. Detta är nu rättat.

 • Flertal mindre textändringar, designkorrigeringar samt mindre fel har även korrigerats.

Version 5.0.2

Släppt den 15 maj 2014
 • Efter ett fel i tidigare version fungerar nu de grafiska rapporterna med stapeldiagram igen som tänkt.

Version 5.0.1

Släppt den 11 april 2014
 • Mindre felrättningar utförda i denna version.

 • Rabattraden kan nu tas bort på en sparad faktura.

 • Kolumnen Betald visar nu rätt värde när man listar fakturor med knappen Visa alla i Öppna och Sök-funktionerna.

 • Kolumnen Krediterad visar nu rätt värde när man listar fakturor med knappen Visa alla i Öppna och Sök-funktionerna.

 • Man kan inte längre felaktigt skapa en kreditfaktura från en kreditfaktura i Hantera kreditfakturor genom att dubbelklicka på en kreditfaktura.

 • Ett antal textändringar och rättningar har utförts i programmet.

Version 5.0

Släppt den 14 mars 2014
 • Ny grafisk design i epicraft Faktura från denna version.

 • epicraft Faktura döps om till epicraft Faktura Standard som en förberedelse inför att släppa epicraft Faktura Professional under 2014.

 • Du kan nu enklare skapa och hantera påminnelser i programmet under Verktyg->Hantera påminnelser.
  Inställningar för påminnelser görs under Verktyg->Alternativ, fliken Påminnelser.

 • Fakturafönstret har en ny genvägsknapp till vänster om vald kund som öppnar kundfönstret för kunden.

 • Du kan nu ange organisationsnummer på kunden.

 • Sökningar visar nu alltid antal hittade poster.

 • Man kan nu se per rad i fakturafönstret om raden är en artikel eller fritext.
  Förutom förhöjd tydlighet ger detta möjlighet att få korrekt statistik i dina försäljningsrapporter per artikel.

 • Sökfunktionerna fungerar nu så att endast relevanta sökkriterier för valt sökbegrepp kan väljas.

 • De senaste 10 000 fakturorna, kunderna eller artiklarna visas nu när man trycker på knappen Visa Alla i sök eller öppna fönstren.
  Tidigare visades endast de första 1 000.

 • Kreditfakturor visas inte i de sökresultat där dessa inte är relevanta. Vill du se kreditfakturor i dessa sökresultat finns en kryssruta.

 • Det läggs inte längre till en blankrad innan rabattraden.

 • Dubbelklicka på en post i Hantera påminnelser, Hantera betalningar och Hantera kreditfakturor för att skapa påminnelse, markera som betald eller skapa en kreditfaktura. Detta är mer lättarbetat än tidigare. Fakturan öppnas med knappen Öppna.

 • Vissa kolumner är nu förvalda i fönstren Hantera påminnelser, Hantera betalningar och Hantera kreditfakturor.

 • Hantera betalningar har numera kolumnen Summa med moms som förenklar avstämmning av innbetalt belopp mot fakturasumma när du prickar av betalningar.

 • Felrättning: Fel som inträffade vid val av vissa sökkombinationer fungerar nu som tänkt utan att ge ett felmeddelande.

 • Felrättning: Sökningar där ja och nej används fungerar nu igen som tänkt i sökfunktionerna. Om man söker på någonting annat än ja eller nej där dessa ska användas får man en fråga om man menade ja eller nej.

 • Felrättning: Betalinformation visas inte längre felaktigt på kreditfakturor.

 • Felrättning: Grafiska fel som kunde inträffa med knappar i programmet är nu lösta.

Version 4.5.1

Släppt den 13 november 2013
 • En bugg med automatisk säkerhetskopiering är nu löst.

Version 4.5

Släppt den 30 oktober 2013
 • epicraft Faktura tar från denna version automatiskt en säkerhetskopia när du stänger programmet.
  Du kan även ställa in vart du vill att dessa ska sparas under Verktyg->Programinställningar.

 • Val av skrivare vid utskrift fungerar nu igen som tänkt.

 • Det går nu att uppdatera en artikel samtidigt som man har en faktura öppen där artiklen används, utan att få ett felmeddelande som tidigare.

 • Att skapa en faktura utan momssatser för ett annat företag än standard fungerar nu utan fel.

 • Om du valt en egen datalagringsmapp i en tidigare version syns nu denna under programinställningar.

 • Det går nu att koppla sig mot Dropbox även på Windows XP inifrån epicraft Faktura.

Version 4.4

Släppt den 26 september 2013
 • Fakturamallen som syns vid utskrift är omdesignad i denna version.

 • För dig med amerikanska inställningar i Windows används nu en fakturamall som passar pappersstorleken US letter.
  Ändringen riktar sig främst till amerikanska användare.

 • Du kan inte längre ta bort nedersta raden på fakturan som det gick att göra innan.

 • Inställningen att använda Rot och Rut följer inte längre felaktigt med som inställning när du byter till något av de engelska språkalternativen.

 • Informationen som syns när man dubbelklickar på en säkerhetskopia visas nu korrekt på svenska istället för på engelska.

 • Ett antal stavfel har rättats i programmet.

Version 4.3.3

Släppt den 13 september 2013
 • Vi har i denna version lagt till säkerhetsrutiner för dig som använder Dropbox med epicraft Faktura.

  - Information visas nu vid start och avslut av programmet hur du ska göra för att data ska lagras korrekt.
  - En säkerhetsmekanism kontrollerar att programmet inte är öppet på två datorer samtidigt, då detta potentiellt kan orsaka dataförlust.

 • Innehåller rättningar av fel funna i version 4.3.2.

Version 4.3.2

Släppt den 3 september 2013
 • Innehåller rättningar av fel funna i version 4.3.1.

Version 4.3.1

Släppt den 17 juli 2013
 • Innehåller rättningar av fel funna i version 4.3.

Version 4.3

Släppt den 16 juli 2013
 • Du kan nu som ny kund prova epicraft Faktura utan kostnad i 30 dagar.
 • Ny sidolist på fakturafönstret där du enkelt kan sätta fakturan som skickad eller betald. Sidolisten visar även om fakturan har förfallit, om påminnelse har skickats eller om den krediterats.
 • Att använda Dropbox för att lagra data från epicraft Faktura är nu så enkelt att du endast behöver trycka på en knapp. epicraft Faktura hanterar resten!
 • Alla funktioner som tidigare behövde aktiveras syns nu alltid i programmet.
 • Du kan nu lägga in en kundspecifik fritext som visas på fakturan. Perfekt för dig som vill informera kunden om omvänd moms mm eller ROT/RUT-avdrag.
 • För dig med ROT/RUT-avdrag är det nu möjligt att ange ett högsta belopp för hur stort arbetskostnadbelopp som ska ligga till grund för avdrag.
 • Fritexten på fakturan som tidigare alltid låg längst ned på fakturan skrivs nu ut direkt under den sista raden. Detta ger dig som användare en flexiblare fritexthantering.
 • Du kan nu ange betalinformation till kunden på fakturan vilket gör att kunden har enklare att hitta den informationen. Betalinformationen kan du ange under menyalternativet Verktyg->Alternativ, under filken Fakturauppgifter i fakturafoten (det långa fältet längst upp).
 • Du kan nu lägga in egna fakturatitlar som du sen kan välja på fakturan i en rulllist. Praktiskt för dig som vill skapa fakturor, kontantfakturor, hålla reda på kreditkortsköp eller vill använda en annan titel på fakturan än "Faktura". Du ställer in vilka titlar du vill ha med under menyalternativet Verktyg->Alternativ, under fliken Fakturatitlar.
 • Det är nu möjligt att välja vilken valuta vart och ett av dina företag ska fakturera i under menyalternativet Verktyg->Alternativ, under fliken Valuta.
 • Du kan nu dölja oanvända och gamla artiklar så att de inte syns när du väljer artikel för en fakturarad. Kryssa ur rutan "Valbar på faktura" i artikelfönstret för att dölja artiklen.
 • Ett artikelnamn kan nu innehålla radbrytningar och därmed ligga på flera rader på fakturan.
 • Rabatten fungerar nu för fakturor som har både ROT/RUT-rader och vanliga rader, detta gör att du kan rabattera hela fakturan, oavsett radtyp.
 • Du kan nu pricka av betalningar med den nya funktionen Hantera Betalningar under menyalternativet Hantera.
 • Att skriva ut påminnelser är nu enklare tack vare den nya funktionen Hantera Påminnelser under menyalternativet Hantera.
 • Fakturafönstret har nu en bättre hantering av att visa många rader samtidigt och stor fritext.
 • Fakturan innehåller visar nu sidnumrering i övre högra hörnet i formatet 1(4), där 1 motsvarar nuvarande sida och 4 är det totala antalet sidor som fakturan består av.

Version 4.2.3

Släppt den 3 januari 2013
 • Du som har en tidigare version än 3.0 installerad kan nu installera denna version av programmet vid sidan av din gamla version utan att den påverkas. Detta underlättar för dig med en tidigare version att prova epicraft Faktura utan att avinstallera din gamla version innan.

  Användare med version 3.0 eller senare påverkas inte av denna ändring.

Version 4.2.2

Släppt den 1 januari 2013
 • Bokföringsrapporten visar nu momsprocent utan extra decimaler.

 • Det går nu att ta bort alla momssatser i programmet och ändå skapa en ny artikel, utan att få ett felmeddelande.

Version 4.2.1

Släppt den 16 december 2012
 • Rot och Rut-fakturor kan nu både ha Rot/Rut och icke-Rot/Rut rader utan att felaktigt visa varningsmeddelandet om att rabattrader inte tillåts med blandade rader.

 • Det går åter igen att skapa en ny kund direkt från Rot och Rut-fakturor genom att skriva in den nya kundens uppgifter i adressfältet.

Version 4.2

Släppt den 10 december 2012
 • Från och med denna version kan programmet inte användas olicensierat/gratis.

 • Innan du uppdaterar till denna version behöver du göra några saker manuellt. Vänligen läs följande hjälpartikel för detaljerade instruktioner. Vill du ha hjälp med att uppdatera, kontakta supporten så hjälper vi dig.

 • Det går nu att se flera fakturarader samtidigt med funktionen Radvy. Detta har efterfrågats av flera användare som har bärbara datorer och/eller som har en lägre upplösning i Windows.

  Radvyn visas i den övre delen av fakturafönstret och lämnar den nedre delen med summor synlig.

  För större bild - klicka på bilden

 • Du kan nu dölja knappar i fakturafönstret från menyalternativet Verktyg->Alternativ i filken Visa funktioner.
  Vi har lagt till detta så att du kan bestämma över din egen arbetsmiljö i programmet, och endast se de knappar du använder.

  För större bild - klicka på bilden

 • Det går nu att välja skrivare vid utskrift. Du ställer in detta under menyalternativet Verktyg->Alternativ i filken Övrigt.
  För dig som använder en fakturaskrivare (t.ex InExchange) för att skicka elektroniska fakturor är detta mycket användbart.

  För större bild - klicka på bilden

 • Anteckningar i kundfönstret har nu en rullist som gör att du kan skriva mer anteckningar.

 • Kundnummer som längre än 5 siffror skrivs nu ut rätt på fakturan.

 • Kunder med samma namn visas nu med kundnummer efter när man väljer kund på fakturan. När man sparar fakturan så försvinner kundnummret som står bredvid kundnamnet.

 • epicraft Faktura installeras nu per användare i Windows, istället för som tidigare för alla användare.

 • Det syns nu fyra fakturarader vid alla tillfällen i fakturafönstret. Vill du se fler kan knappen Radvy användas.

 • Under provperioden på 30-dagar skrivs texten Demo ut på fakturan. Denna text försvinner när en licens läggs till.

 • De 10 senaste fakturorna visas nu snabbare i fönstret Öppna faktura när du har många fakturor inlagda i programmet.

 • Omfattande ändringar har genomförts i programkoden. Dessa syns inte för dig som användare, men bidrar till enklare underhåll av programmet och minskar risken för fel.

Version 4.1.1

Släppt den 1 november 2012
 • Fakturarader hoppar inte längre till när man skriver in nya rader.

 • Ny kund uppdaterar inte längre felaktigt öppna, osparade, nya fakturor med inskrivna uppgifter.

Version 4.1

Släppt den 25 oktober 2012
 • Möjlighet att se och skapa påminnelser.

 • En krediterad faktura skapar nu en ny faktura istället för att ersätta den befintliga fakturan.

 • Fakturafönstret anpassar sig nu dynamiskt efter din skärmstorlek när du har fler rader.

 • Fakturafönstret är omdesignat så att det är mer tilltalade och enklare att arbeta med.

 • Ordningen på knappar och menyalternativ för faktura, artikel och kund är ändrad så att de nu speglar ordningen på vanligast utförda arbetsmomemt (Faktura, Kund, Artikel).

 • När du öppnar en faktura visas nu dessa i nummerordning (senaste först).

 • Kortkommandon (tangentbordskommandon) har ändrats för att vara enklare att komma ihåg.

 • En faktura kan nu sparas som PDF-fil även om kundens namn innehåller något av följande tecken (\ / : * ? " < > |).

 • En faktura kan nu sparas som PDF-fil även om fakturan innehåller blankrader utan antal, a´-pris eller belopp.

 • Sökfunktionen visar inte längre "Sökning pågår" för tomma sökresultat trots att sökningen är utförd.

 • Ett fel som uppträdde när man sparade en krediterad faktura två gånger och först svarade nej om man ville spara är nu rättat.

 • Rapporter med stapeldiagram visar nu endast data för det inloggade företaget.

 • Fakturahändelserapporten har bytt namn till Bokföringsrapport

 • Bokföringsrapporten listar nu skapade fakturor istället för endast de som räknades som skickade och har nu även stöd för Rot- och Rut-avdrag

 • Ett fel som kunde resultera i räknefel när man visade priser inkl.moms är nu rättat.

 • Säkerhetskopior sparas nu inte längre som dolda filer.

 • När man nu trycker på söklänken i öppna kund så öppnas kundsökfönstret istället för fakturasökfönstret.

Version 4.0.1

Släppt den 3 oktober 2012
 • Ett fel ar rättat som gjorde att fakturor med blankrader inte kunde sparas som PDF eller skickas med e-post.

Version 4.0

Släppt den 27 september 2012
 • Möjlighet att lägga till rabattsats på kunder och fakturor samt Rot/Rut-fakturor. (Se en bilder här, här och här)

 • Bättre översikt när du öppnar kunder, fakturor och artiklar i programmet. (Se en bild här)

 • Tydligare licenshantering. Anpassad hjälp visas till exempel när en felaktig licensnyckel anges.

 • Hanteringen av fakturabild är förenklad. (Se en bild här)

 • Filer med säkerhetskopior har nu en hänglås-ikon bredvid filen och en beskrivning. Detta gör det enklare att se vilka filer som är säkerhetskopior. Filändelsen är även ändrad till .epicbak.

  Gamla säkerhetskopior (.bak) kan fortfarande återställas som tidigare, välj den gamla filtypen längst ned till höger när du återställer en säkerhetskopia.

 • Enklare att fakturera från flera datorer med Dropbox. När du väljer datalagringsfolder på dator nr. 2 får du ett fönster med tre val.
  (Se en bild här)

 • Flera mindre förbättringar såsom omarbetning av texter och re-design som bidrar till tydlighet och enkelhet.

Version 3.4

Släppt den 7 september 2012
 • Alla fönster i programmet som hanterar licensförnyelse samt provlicenser är omdesignade så att denna process nu är tydligare och enklare för dig som användare.
 • Ett fel i programmet är rättat som gjorde att man fick ett felmeddelande om en för lång text skrevs in i fältet Vår Referens i menyalternativet Verktyg->Alternativ under fliken Övriga.

Version 3.3

Släppt den 31 augusti 2012
 • I epicraft Faktura har det blivit enklare att hitta vart man gör inställningen så att man kan skapa fakturor anpassade för ROT- och RUT-avdrag. Dessa inställningar låg tidigare under fliken Övrigt i menyalternativet Verktyg->Alternativ men har nu flyttats till en egen flik som heter ROT/RUT-avdrag.

  För större bild - klicka på bilden

 • Det går nu att ställa in i epicraft Faktura så att nya kunder tilldelas ett standard-betalningsvillkor (t.ex 14 dagar). I äldre versioner var standard-betalningsvillkor alltid 30 dagar. Du kan göra ändringen under menyalternativet Verktyg->Alternativ i fliken Övrigt.

  För större bild - klicka på bilden

 • Det går nu att i epicraft Faktura ange ett förifyllt namn för Vår Referens som automatiskt fylls i på nya kunder. I äldre versioner var man tvungen att ange Vår Referens manuellt varje gång man skapade en ny kund. Du kan lägga till ett förifyllt namn för Vår Referens under menyalternativet Verktyg->Alternativ i fliken Övrigt.

  För större bild - klicka på bilden

 • Inställningen Ange och visa alla belopp inklusive moms har flyttats till fliken Moms under menyalternativet Verktyg->Alternativ, vilket har gjort det enklare att hitta denna inställning.

Från och med version 3.1 och 3.2 är följande funktioner endast tillgängliga för dig som tecknat licens på epicraft Faktura:

 • Egen logotyp
 • Fritext på faktura
 • Spara faktura som PDF
 • Skicka faktura med e-post
 • Lägga till egna momssatser
 • Bokföringsrapport

© 2007-2019 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy