För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Vår integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på A Perfect Day AB behandlar de personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som kund samt detaljerar även hur vi skyddar och hanterar de uppgifter du lagrar i vårt fakturaprogram epicraft Faktura.

Syftet med policyn är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR; samt förmedla en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

A Perfect Day AB, 559116-4776, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm är programvaruleverantör av det lokalt installerade faktureringsprogrammet epicraft Faktura, kallat Tjänsten nedan. A Perfect Day AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data i det fall du som kund använder vårt molntjänsttillägg. Om du använder Tjänsten utan molntjänsttillägget är A Perfect Day AB inte personuppgiftsbiträde för den data som du lagrar i programvaran då den lagras lokalt på er dator. Ni som kund (nedan kallat ”Kunden”) hos oss är personuppgiftsansvarig för de uppgifter ni lagrar i programvaran; med ”Kunden” avses det registrerade bolaget eller personen hos A Perfect Day AB som prenumererar på ”Tjänsten”, vilket kan innefatta redovisningskonsulter, revisorer, små eller medelstora företag samt föreningar. Du som är användare av tjänsten kallas i denna policy för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till A Perfect Day AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

A Perfect Day AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du beställer Tjänsten, emottar inloggningsuppgifter, blir användare av Tjänsten, vid användning av Mina sidor på vår hemsida, när du skickar in en fråga eller supportärende, kontaktar oss per e-post samt när du besöker vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

När du beställer Tjänsten lagrar vi dina kontakt- och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att använda Tjänsten. Dessa personuppgifter använder vi för att fullfölja avtalet du tecknat med oss samt att vi använder dessa för att skicka ut nyhetsbrev per e-post. Personuppgifterna du registrerat används även för att skicka ut e-postpåminnelser till dig när din prenumeration håller på at gå ut, eller efter den gått ut. När du skickar in ett supportärende eller fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail med de uppgifter du anger i kontaktformuläret, vi använder personuppgifterna för att fullfölja supportärendet med dig. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang anges i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

A Perfect Day AB samlar in dessa personuppgifter om dig som prenumerant och kund för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten, fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig som kund den bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten och vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, administrera din prenumeration, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring per e-post (avregistrering från detta är möjligt). De personuppgifter som samlas in vid beställning behöver vi för att kunna behandla din order, fakturera dig samt ge dig inloggningsuppgifter. Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av A Perfect Days kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du A Perfect Day ABs hemsida samtycker du till att cookies lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna kontrollera besöksstatistik.

Vilka delar vi personuppgifter med?

När Kunden använder våra programvaror (Tjänsten) eller funktioner i programvarorna kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till A Perfect Day AB både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig i Bilaga 2. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och följer gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

A Perfect Day AB lagrar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer A Perfect Day AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet gör gällande annat. Dina uppgifter kan även komma att fortsatt lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som lagras i Tjänsten ansvarar du som personuppgiftsansvarig för att radera eller anonymisera, men i de sällsynta fall det inte inte finns en teknisk funktion för radering eller anonymisering av uppgifterna behöver du kontakta oss. Uppgifter som samlas vid kontakttillfällen med oss från din sida lagras så länge du är kund hos oss för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare ärenden. Efter avslutad kundrelation kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos A Perfect Day AB har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

Vill du veta mer?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller gå in på ”Mina sidor” på hemsidan och ändra dessa på egen hand.

Bilaga 1

Personuppgifter som vi behandlar

Insamlingstillfälle Kategori Uppgifter Laglig grund
Vid beställning av tjänst Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Ort
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Inloggningsuppgifter E-postadress Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Onlineidentifikation IP-adress Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter E-postadress
Meddelande i löptext*
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Företagsuppgifter Organisationsnummer Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer (kan förekomma)
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn
Organisationsnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn
Organisationsnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning

*Innehåller ev. personuppgifter du skriver i meddelandet

Bilaga 2

Underbiträden vid behandling av personuppgifter

Behandling Leverantör Plats
Användning av molntjänst Microsoft Corporation (Azure) Irland, USA (Privacy Shield)
Kontakt via e-post Microsoft Corporation (Office 365) Irland, USA (Privacy Shield)
Skicka in supportärende från vår hemsida Microsoft Corporation (Office 365) Irland, USA (Privacy Shield)
Registrering vid prov eller köp av Tjänsten Microsoft Corporation (Azure) Irland, USA (Privacy Shield)
Köp av årsprenumeration på Tjänsten mot kreditkort/Internetbank Payson AB Sverige, USA (Privacy Shield)
Köp av månadsprenumeration på Tjänsten PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) USA (Privacy Shield)
Direktmarknadsföring via e-post The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) USA (Privacy Shield)
Bokföring av verifikat i vår verksamhet Visma SPCS AB Sverige

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy