För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Sök

För version 7.0.5 av epicraft Faktura Standard och Professional

Denna hjälpartikel förklarar hur du använder de tre sökfunktionerna i epicraft Faktura för att hitta fakturor, kunder och artiklar. Exemplet nedan använder sökfunktionen för artiklar och samma princip används i de två andra sökfunktionerna.

  Hur du använder sökfunktionen

Beskriver hur du använder sökfunktionen för fakturor, kunder och artiklar.

I exemplet nedan söker vi efter en artikel som heter Säkerhetsdörr.

 1. Gå till Verktyg->Sök->Artikel.

 2. Ange vad du vill söka efter i den vänstra rullgardinsmenyn. Välj Namn.

  För större bild - klicka på bilden

 3. Ange hur du vill att sökningen ska ske i den högra rullgardinsmenyn. Välj Innehåller.

  För större bild - klicka på bilden

 4. Skriv sedan in namnet på artikeln som du vill hitta. Till exempel Säkerhetsdörr.

  För större bild - klicka på bilden

 5. Klicka på knappen Sök för att påbörja sökningen.

 6. Sökresultatet visas.

  För större bild - klicka på bilden

 7. Öppna en artikel i sökresultatet genom att välja den och sedan antingen klicka på Öppna, eller dubbelklicka på artikeln.

  Hur använder jag urval?

Beskriver hur du använder dig av olika urval för att förfina dina sökningar.

 • Genom att ange ett sökkriterie väljer du hur du ska söka efter exempelvis en artikel. Alla exempel nedan använder sig av den fiktiva artikeln Säkerhetsdörr för att illustrera hur olika kriterierier fungerar.
 • Innehåller
 • Om du anger äker eller säker hittar du artiklar som innehåller dessa ord.
 • Börjar med
 • Om du anger säker hittar du artiklar som börjar med ordet säker.
 • Slutar med
 • Om du anger dörr hittar du artiklar som slutar med dörr.
 • Lika med
 • Om du anger Säkerhetsdörr hittar du endast artiklar som heter exakt Säkerhetsdörr.
 • Från
 • Bäst att använda om du behöver söka på datum eller nummer. Ex. kan du hitta alla fakuror efter det angivna datumet genom att anväge Från och sedan datumet.
 • Till
 • Bäst att använda om du behöver söka på datum eller nummer. Ex. kan du hitta alla fakturor fram till det angivna datumet genom att ange Till och sedan datumet.
 • Kombinera Från och Till
 • Från och Till kan kombineras. Väljer du båda dessa kan du hitta exempelvis alla fakturor med fakturanummer mellan 10 till 20, eller mellan två fakturadatum.

Tips

Högerklicka i resultatddelen av fönstret för att välja synliga kolumner.

 

Relaterade artiklar

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy