För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Artikel

För version 7.0.5 av epicraft Faktura Standard och Professional.

En artikel är en vara eller tjänst som du säljer.

Skapa gärna artiklar för dina återkommande fakturarader då det snabbar upp registreringsarbetet när du skapar fakturor. Du kan till och med skapa artiklar som inte har belopp och använda dem som fria textrader på fakturan som du behöver lägga till.

  Skapa ny artikel

Beskriver hur du skapar en ny artikel.

 1. Från menyn välj Arkiv->Ny->Artikel.

 2. Fyll i uppgifter om artikeln. (Endast Namn behöver anges).

  Artikelnummer

  Endast i epicraft Faktura Professional.
  Artikelnummer använder du för att enklare hitta artiklar i Öppna och Sök artikel.

  Namn

  Ange namnet på artikeln som det ska visas på fakturan.

  Pris utan moms

  Ange priset exkl. moms som hel eller decimaltal.
  För att visa och ange artiklar inkl. moms gå till Verktyg->Alternativ, fliken Moms.

  Momssats

  Ange den momssats som artiklen ska använda sig av.
  Du hanterar momssatser under Verktyg->Alternativ, fliken Moms.

 3. I sektionen Konton för export till bokföring anger du de konton artikeln ska bokföras på när du använder Export till bokföring (SIE-fil).
  Dernna sektion är tillgänglig i epicraft Faktura Professional.

  Dessa konton används för att skapa bokföringsverifikationer för fakturor där artikeln används och möjliggör för dig att särredovisa försäljningen per artikel.

  Kontrollera i ditt bokföringsprogram vilka konton du vill bokföra på eller fråga din bokförare.

  De konton som är ifyllda från början hämtas från vald momssats. Ändra konton direkt på artikeln eller välj standardkonton per momssats under Verktyg->Alternativ, fliken Moms.

 4. Klicka på knappen Spara.
  Hitta tidigare artikel

Beskriver hur du hittar en tidigare skapad artikel och öppnar den.

 1. Från menyn välj Arkiv->Öppna->Artikel.

 2. Ett sökfönster visas med 10 senaste artiklarna.

 3. Tips: För att hitta en viss artikel, skriv in namn och tryck på Sök.

 4. Öppna en artikel genom att välja den i listan och klicka på Öppna.

  Förklaringar av knappar och fält

Beskriver fält och knappar som visas i artikelfönstret

Om du ska skapa flera artiklar efter varandra kan du snabba upp processen genom att kryssa i rutan Registrera flera i rad.

Om denna är ikryssad kan du använda artiklen på fakturor, om inte syns den inte vid val av artiklar på en fakturarad.

Tips: Skapa flera artiklar i rad?

 • Kryssa i Registrera flera i rad innan du sparar så slipper du öppna ett nytt artikelfönster för varje artikel du skapar.

Tips: Långa artikelnamn

Långa artikelnamn radbryts på fakturan när den skrivs ut eller sparas som PDF.

 

Relaterade artiklar

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy