För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Fakturaserier

För version 6.0 och senare av epicraft Faktura Professional.

Detta avsnitt ger en översikt hur du kan arbeta med fakturaserier i epicraft Faktura Professional.

  Vad är en fakturaserie?

Beskriver vad en fakturaserie är och hur du kan använda den i din fakturering

Du kan se en serie som en grupp du skapar fakturor i.

När en faktura skapas i denna "grupp" (serie) så får den automatiskt de inställningar som tillhör serien - såsom fakturatitel, bokföringskonton, skilda fakturanummer och val om öresavrundning eller inte.

Serier kan vara väldigt användbara i ditt dagliga arbete.

Du kan exempelvis skapa en egen serie för kontantfakturor där alla fakturor som skapas i serien får titeln "Kontantfaktura" och bokförs mot kassakontot istället för bankkontot vid export till bokföring.

Ett annat användningsområde för serier är för kortbetalningskvitton då du på fakturaserien kan ange att fakturasumman inte ska avrundas.

  Skapa en fakturaserie

Beskriver vart och hur du skapar fakturaserier i programmet

Fakturaserier hanterar du under menyalternativet Verktyg->Alternativ, i fliken Serie.

Varje serie du skapar i programmet namnger du med en siffra eller en bokstav som visas innan fakturanumret. Förutom namnet så har en serie även ett antal inställningar du kan göra på den som i sin tur påverkar fakturor som skapas i den.

 1. Från menyn välj Verktyg->Alternativ

 2. Välj fliken Serie

 3. Lägg till en ny serie med knappen Lägg till

 4. Ange inställningarna för serien

  1. Namn på serie

   Namnet består av en bokstav eller nummer som idenfifierar serien. Visas innan fakturanumret överallt i programmet samt på fakturor till kund.

  2. Titel på fakturor i denna serie

   Alla fakturor som skapas i serien får denna fakturatitel. Fakturatitlar hanterar du under Verktyg->Alternativ, i fliken Fakturatitlar.

  3. Fakturanummer att börja på

   Det fakturanummer som fakturor i serien ska börja på. Fakturanummer räknas per serie och serie + fakturanummer används för att idenfifiera en faktura i programmet. Fakturanummer räknas upp automatiskt från angivet nummer.

  4. Avrunda fakturasumma

   Anger om fakturasumman ska avrundas till hel krona eller inte för fakturor skapade i serien.

  5. Inställningar vid export till bokföring (SIE-fil)

   Dessa inställningar används vid export till bokföring från epicraft Faktura för fakturor skapde i serien. Endast fakturor i serier kan exporteras till bokföring.

  6. Kassakonto

   Bokföringskonto i ditt bokföringsprogram som ska användas för verifikationer skapade i epicraft Faktura som påverkar kassa eller konto/affärskonto (ex. 1910 för kassa eller 1930 för bankkonto).

  7. Namn på kassakonto

   Namn på bokföringskonto i ditt bokföringsprogram som ska användas för verifikationer skapade i epicraft Faktura som påverkar kassa eller konto/affärskonto (ex. Kassa för 1910 eller Bankkonto för 1930). Kontonamnet här ska matcha kontonamnet i ditt bokföringsprogram.

 5. Klicka på Spara sen Spara igen för att skapa serien

  Använda en fakturaserie

Beskriver hur du skapar fakturor i en fakturaserie

 1. Från menyn välj Arkiv->Ny->Faktura

 2. Välj serie på fakturan innan du sparar.
  (du kan ej ändra serie efter du sparat fakturan)

 3. Efter du sparat tilldelas fakturan titeln, rätt fakturanummer från serien, samt om öresavrundning ska tillämpas eller inte.

  Som du kan se på bilden så visas även serienamnet på fakturan som en del av fakturanumret.

  Hitta fakturor med fakturaserie

Beskriver hur du söker fram och hittar fakturor skapade i en fakturaserie

Fakturor skapade i en fakturaserie visas precis som alla andra fakturor både under Arkiv->Öppna->Faktura samt Verktyg->Sök->Faktura. För att snabbast söka fram en faktura, använd sökfunktionen (se nedan).

För att hitta alla fakturor i en serie med sökfunktionen, välj urvalet Serie och ange serienamnet, klicka sedan på Sök

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy