För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Avtalsfakturering

För version 7.0.5 och senare av epicraft Faktura Professional.

Detta avsnitt ger dig information hur du skapar avtalsfakturor i epicraft Faktura Professional.

För dig som har behov av att återkommande fakturera flera kunder samma belopp, exempelvis för en prenumerationstjänst eller hyresavier är denna funktion mycket tidsbesparande.

Du kan se en avtalsfaktura som en fakturamall som du kopplar kunder till. Du använder sedan mallen för att skriva ut indiviuella fakturor till alla kunderna direkt.

  Skapa en avtalsfaktura

Beskriver hur du skapar en avtalsfaktura, lägger till kunder till den och skriver ut fakturor.

 1. Från menyn välj Ny->Avtalsfaktura

 2. Ange namn på avtalsfakturan i Avtalsnamn och resterande information som ska synas på utskrivna fakturor.

  (Avtalsnamnet används endast internt i programmet och syns aldrig på utskrivna fakturor)

 3. Lägg till de kunder som du vill fakturera med denna avtalsfaktura (mall) genom att klicka på Lägg till.

 4. Sök fram de kunder du vill lägga till på avtalsfakturan och kryssa för dem i sökresultatdelen av fönstret. Klicka sedan på Lägg till valda för att lägga till dem till avtalsfakturan.

  (Behöver du lägga till fler kunder, upprepar du steg 4 och 5 igen)

 5. Kunderna är nu tillagda på avtalsfakturan och du har skrivit in all fakturainformation, klicka på knappen Spara för att skapa avtalsfakturan.

 6. Klicka på Skapa fakturor för att skapa fakturor till kunderna utifrån avtalsfakturan (mallen). Svara Ja på frågan för att skapa fakturorna.

 7. De skapade fakturorna visas i fönstret, kryssa i de som du vill skriva ut till din inställda standardskrivare i Windows.

 8. Svara Ja på frågan för att godkänna utskriften.

 9. Fakturorna nu utskrivna till din skrivare och finns även sparade i epicraft Faktura Professional.

  Hitta tidigare avtalsfakturor och använd dem igen

Beskriver hur du hittar en tidigare skapad avtalsfaktura och skapar fakturor från den igen.

 1. Från menyn välj Arkiv->Öppna->Avtalsfaktura.

 2. 10 senaste avtalsfakturorna visas automatiskt. Ser du inte din avtalsfaktura i listan ange namnet eller del av namnet på den i Urval och klicka på Sök.

  Öppna den avtalsfaktura du vill ändra eller fakturera med genom att välja den i listan och klicka på Öppna (eller dubbelklicka på avtalsfakturan).

 3. Avtalsfakturan öppnas och du kan ändra den och även skriva ut fakturor för kunderna igen från avtalsfakturan.

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy