För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Faktura

För version 7.0.5 av epicraft Faktura Standard och Professional

Detta avsnitt beskriver hur du skapar öppnar en faktura och hur du skapar en ny.
Förklaringar för knappar och fält på fakturafönstret finns under Förklaring av knappar och fält nedan.

  Skapa ny faktura

Beskriver hur du skapar en ny faktura.

 1. Från menyn välj Arkiv->Ny->Faktura.

 2. Fakturanummer tilldelas automatiskt efter du sparat och börjar på 1.

  Tips: För att börja med ett annat fakturanummer än 1, ange startnumret i textrutan Nummer.

 3. För epicraft Faktura Professional: Välj Serie längst upp till höger.

 4. I den första textrutan under Adress skriver du namnet på kunden.

  Finns kunden redan skapad i programmet visas den i en lista, annars skapas den när du sparar.

  Tips: Adressen gäller för fakturan och kan ändras.

  För större bild - klicka på bilden

 5. Ange förfallodatum för fakturan (standard är 30 dagar).

 6. Skriv in Vår referens och Er referens.

 7. Skriv fakturarader under Specifikation. Om du skapat en artikel i systemet som matchar den inskrivna texten kan du välja den från en lista. Annars skriver du in texten själv.

  För större bild - klicka på bilden

 8. Om du väljer en artikel från listan fylls Antal, A'pris, Belopp och Moms % i automatiskt på raden. Dessa kan du ändra på fakturaraden, om du behöver.

  Tips: Du kan skapa en artikel eller skriva in en fri textrad utan belopp.

 9. Tryck på knappen Spara.

 10. Tryck på knappen Utskrift.

 11. Tryck på för att skriva ut till skrivare, på för att spara som PDF eller på för att skicka den med e-post.

  Hitta tidigare skapad faktura

Beskriver hur du hittar en tidigare skapad faktura och öppnar den.

 1. Från menyn välj Arkiv->Öppna->Faktura.

 2. Ett sökfönster visas med 10 senaste fakturorna.

  För större bild - klicka på bilden

 3. Öppna en faktura genom att klicka på den i listan och trycka på Öppna
  (eller dubbelklicka på fakturan).

 4. Tips: För att lista alla fakturor för kund, skriv in kundnamn i textrutan och tryck på Sök.

  Förklaringar av knappar och fält

Beskriver alla knappar och fält i fakturafönstret.

Knappen sparar fakturan. Först efter du sparat kan du använda knappen Utskrift. Efer du sparat kan du inte ändra vald kund på fakturan, och för epicraft Faktura Professional kan du inte ändra Serie, Nummer eller fakturatitel om du valt en fakturaserie annan än Ingen.

Knappen öppnar förhandsgranskningen av fakturan där du kan skriva ut till skrivare, spara som PDF eller skicka fakturan till kundens e-post.

Knappen tar bort fakturan permanent ur programmet.

OBS!
Det finns lagkrav på att du måste ha ett unikt löpnummer för varje faktura. Ta endast bort fakturan om det är den sista du skapat eller om du tänker skapa om fakturan med samma fakturanummer. Det bästa är att du skapar en kreditfaktura från menyalternativet Hantera->Kreditfakturor.

Knappen stänger fakturan.

Har du osparad information inskriven på fakturan får du en fråga om du vill spara den innan fakturan stängs.

Rabattera fakturan. Ange den procentsats du vill rabattera fakturan med i fältet, klicka sedan på knappen Lägg till rabatt.

För mer information läs hur kan jag lägga till rabatt?

Välj fakturatitel för fakturan.

Du kan välja en av de tillgängliga fakturatitlarna som finns i programmet på din faktura.

I epicraft Faktura Professional används titeln från fakturaserien. Titlar hanteras under Verktyg->Alternativ, i fliken Fakturatitlar.

Fakturanummer för fakturan.

Programmet sätter alltid din första faktura till nummer 1, vill du skriva in ett eget startnummer kan du läsa här hur du gör det.

Endast tillgänglig i epicraft Faktura Professional.

Du kan använda en fakturaserie på en faktura där titel och öresavrundning samt bokföringskonton som används kopplas till fakturan. Efter du sparat fakturan kan du inte ändra fakturaserie. Läs mer om fakturaserier.

Kundnummer för den kunden fakturan är skapad för.

Kundnummer visas på fakturan först efter du sparat den, och kan inte ändras.

Fakturadatum när fakturan är utfärdad. Ändrar du detta datum skjuts Förfallodatum fram med det antal dagar du ställt in som betalningsvillkor på den valda kunden. (standard är 30 dagar).

Val av kund och kundens fakturaadress. l det översta adressfältet anger du kundens namn, finns det kunder i kundregistret som matchar det inskrivna namnet så visas en lista du kan välja kund ifrån. För att skapa skapa ny kund, ange namn och adress och spara fakturan, kunden sparas automatiskt av programmet.

Knappen öppnar en vald kund i kundfönstret.

Förfallodatum, ange det datum då kunden ska betala.

Betalningsvillkor, visar det antal dagar kunden har på sig att betala fakturan.

Vår och er referens. Vår referens, här skriver du in er kontaktperson och i Er referens anger du kundens kontaktperson. Vår och er referens kopieras från vald kund.

Här skriver du in fakturarader. Matchande artiklar visas i en lista under Specifikation, annars kan du skriva in en fri text.

Varje rad på en faktura är antingen en artikel eller en fri text du skrivit in som inte finns i artikelregistret.

Till vänster ser du om raden är en artikel eller en fri text:

Du infogar en rad med och tar bort en rad med

Du kan kombinera dessa fyra val för att visa raderna eller fritexten och om dessa ska synas på en stor eller liten yta.

En faktuera kan ha en status som Skickad eller inte Skickad. Kryssa i att fakturan är skickad när du postat eller mailat den till kunden.

Vill du få denna status ifylld automatiskt automatiskt väljer du det under Verktyg->Alternativ, fliken Övriga.

En faktuera kan ha en status som Betald eller inte Obetald. Kryssa i och välj datum när fakturan blev betald av kunden.

Du kan enklast hantera betalningar under Hantera->Betalningar eller Hantera->OCR-betalningar om du har epicraft Faktura Professional.

Övriga statusvärden

En faktura kan ha flera andra statusvärden förutom Skickad och betald som visar vad som hänt med fakturan. Dessa visas på fakturan när de inträffat.

Krediterad: Fakturan är krediterad (makulerad).

Förfallen: Fakturans förfallodatum har passerat och har inte angivits som betald i programmet.

Påminnelse skickad: En eller flera påminnelser har skickats till kunden för denna faktura.

Krediterad: Fakturan är krediterad (makulerad).

Tips

Fakturor som du skriver ut i epicraft Faktura Standard och Professional är anpassade så att kundens adress syns i fönstet på ett C5H2 kuvert.

Tips

Placera fritexten längre ned på fakturan genom att lägga tomma rader innan texten.

 

Relaterade artiklar

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy