För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hur arbetar jag med fakturatitlar?

« tillbaka till vanliga frågor

För version 4.3 eller senare av epicraft Faktura Standard och Professional.

Du kan lägga in egna fakturatitlar i epicraft Faktura för att skapa Följesedelar, Orderbekräftelser, Offerter eller Erbjudanden till exempel. Denna hjälpartikel går igenom hur du arbetar med fakturatitlar säkerställer att bokföringsunderlaget försäljningsrapporterna blir rätt.

Säkerställ bokföring och försäljningsrapporter

När du lägger till nya fakturatitlar är det viktigt att tänka på om en titel kommer påverka bokföringen eller inte. En bra regel att hålla sig till är att endast skapa titlar som påverkar bokföringen i samma företag där du skapar ordinarie fakturor/kvitton.

För de titlar som inte påverkar bokföringen, eller endast ibland påverkar bokföringen är det bäst att skapa ett eget företag för dessa i epicraft Faktura. Du skapar ett extra företag under menyalternativet Verktyg->Programinställningar, kryssa i hantera flera företag, klicka sedan Spara.

Exempel på titlar som kan skapas i ditt ordinarie företag är Fakturor, kontantkvitton, Kreditkortskvitton, Orderbekräftelser och Följesedlar för att ge några exempel. När du arbetar med fakturor och kvitton så påverkar de bokföringen direkt, och när du använder titlarna Orderbekräftelse eller Följesedel så skriver du ut dessa och byter sedan titel på "fakturan" till Faktura eller Kvitto efter, vilket då blir en bokföringspåverkande titel.

Exempel på titlar som inte vid alla tillfällen "omvandlas" till en "Faktura" eller "Kvitto" kan vara Offert eller Erbjudande, dessa ska alltid skapas i ett separat företag för att slippa problem med bokföringsunderlaget och fakturanummerserien.

Hur du lägger till en fakturatitel

  1. Starta epicraft faktura.

  2. Gå till Verktyg->Alternativ, klicka på fliken Fakturatitlar.

    För större bild - klicka på bilden

  3. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till valfri fakturatitel.

  4. Alla fakturatitlar visas sedan valbara i rullisten på dina fakturor.
    (har du öppna fakturor måste du stänga dessa för att se nya titlar)

Arbeta effektivare med titlar i Professional

I epicraft Faktura Professional kan du använda dig av fakturaserier för att skapa fakturor med olika titlar. Detta är mer effektivt än i Standard då du inte behöver ett separat företag per titel.

Du kan exempelvis ha en fakturaserie för erbjudanden och en för kvitton. När kunden betalar erbjudandet så kopierar du erbjudandet med alla rader till kvittoserien och skriver ut kvittot till kunden.

Varje fakturaserie har en egen uppräkning av fakturanummer och du kan välja om en fakturaserie ska påverka bokföringen eller försäljningsrapporterna i programmet eller inte.

Läs mer om epicraft Faktura Professional (du kan uppgradera från Standard).

© 2007-2023 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy