För att se denna notifieringsruta behöver du ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Hjälp | Autoimport av OCR-inbetalningar

För version 7.0.5 av epicraft Faktura Professional.

I epicraft Faktura Professional kan du kan importera inbetalningar från ett bankgirokonto konfigurerat att ta emot OCR-fakturanummer samt har tjänsten Bankgiro Link kopplat till sig.

Du identifierar dig BankID och programmet hämtar hem nya inbetalningar och prickar av matchande fakturor som betalda automatiskt.

  Fördelar

Beskriver fördelarna med att imortera OCR-inbetalningar från Bankgirot.

 1. Spara tid på att importera och matcha inbetalningar direkt i programmet istället för manuellt

 2. Du behöver inte hämta inbetalningsfiler själv från banken, vi har direktkoppling mot Bankgirot direkt inifrån programmet

 3. Se detaljinformation om varje betalning i programmet

  Förutsättningar

Viktigt! Läs detta avsnitt för att veta vad du behöver göra för att använda denna funktion.

 1. Konfigurera epicraft Faktura Professional att använda OCR-fakturor
 2. Beställ tjänsten Bankgiro Link från din bank för det separata bankgironumret du använder för OCR-fakturor
 3. Bankgironumret med tjänsten Bankgiro Link kopplat till sig är detsamma du ska använda när du ställer in att använda OCR-fakturor i epicraft Faktura Professional
 4. Kontaka din bank och be dem sätta rättigheter att hämta inbetalningar från tjänsten Bankgiro Link till personen som ska importera inbetalningarna
 5. BankID säkerhetsprogram måste vara installerat på datorn
 6. Installera BankID för personen som ska importera inbetalningarna i BankID säkerhetsprogram på datorn
 7. OBS! Du kan inte fakturera kunder inklusive moms när du använder denna tjänst. Kontakta epicraft Support för att ställa om dina kunder till exklusive moms.
  Inställningar

Beskriver de inställningar du behöver göra för att importera inbetalningar från Bankgirot.

Den enda inställningen du måste göra förutom det som står under avsnittet Förutsättningar i denna artikel är att konfigurera epicraft Faktura Professional att använda OCR-fakturor.

Det bankgironummer som du anger under Verktyg->Alternativ, i fliken OCR ska vara samma som hos banken är konfigurerat för OCR-referenskontroll och tjänsten Bankgiro Link.

  Hämta nya betalningar

Beskriver hur du hämtar nya inbetalningar från bankgirot och prickar av dem automatiskt mot fakturor.

 1. Från menyn välj Hantera->OCR-betalningar

 2. Klicka på knappen Hämta nya betalningar

  För större bild - klicka på bilden

 3. epicraft Faktura Professional öppnar BankID-säkerhetsprogrammet, ange ditt lösenord för ditt BankID för att logga in till Bankgirot

 4. Alla nya inbetalningar hämtas hem från bankgirokontot och visas i fönstret.
  Varje betalnings OCR-nummer och belopp matchas mot en faktura och tilldelas en status.

  För större bild - klicka på bilden

 5. Om en betalning kunde matchas mot en faktura, får den statusen Avprickad i kolumnen Status. Detta betyder att belopp samt ocr-referensnummer på betalningen stämmer överens med den hittade fakturan.
  Fakturan länkas då till betalningen och markeras som betald med med datumet i kolumnen Betaldatum.

  Det finns olika statusvärden som en betalning kan tilldelas:

  1. Avprickad: Betalningen har matchats mot rätt faktura och satt den till betald i programmet. Ingen åtgärd behövs.

  2. Betald sedan tidigare: Betalningen har matchats med rätt faktura, men fakturan är redan satt till betald i fakturaprogrammet. Kan bero på att fakturan betalts dubbelt. Lös detta med kunden, välj betalningen i listan och klicka sedan på knappen Sätt som avprickad.

  3. Fakturan ej hittad: Betalningen kunde inte matchas med en faktura som har samma ocr-nummer som angivits vid betalning. Hitta fakturan under Hantera->Betalningar och markera den som betald själv. Välj sedan betalningen i listan och klicka på knappen Sätt som avprickad.

  4. Felaktigt belopp: Betalningen har matchats med rätt faktura men beloppet på betalningen stämmer inte med fakturabeloppet. Hitta fakturan under Hantera->Betalningar och ändra fakturabeloppet så det stämmer med det betalda beloppet eller kontakta kunden för betalning av restbeloppet. Välj sedan betalningen i listan och klicka på knappen Sätt som avprickad.

 6. Du kan se detaljer för en betalning om du väljer den och klickar på Detaljer.

  En betalning kan innehålla ett eller flera OCR-nummer, som vart och ett kan vara matchat eller inte mot en faktura. Om ett OCR-nummer är matchat mot en faktura kan du se fakturan genom att klicka på Öppna matchad faktura.

  För större bild - klicka på bilden

  Visa tidigare hämtade betalningar

Beskriver hur du hittar tidigare hämtade betalningar från bankgirot.

Alla dina tidigare hämtade betalningar sparas i fakturaprogrammet och du kan lista dem via knappen Visa tidigare hämtade betalningar.

Denna funktion är praktiskt när du behöver pricka av betalningar som inte prickades av automatiskt när du hämtade dem och du inte hann åtgärda eller för att se historik över avprickade betalningar.

 1. Klicka på Visa tidigare hämtade betalningar

  För större bild - klicka på bilden

 2. I urvalsfönstret kan du välja datumintervall (betaldatum) och visa tidigare avprickade eller icke avprickade betalningar.

 3. Klicka på Visa för att lista betalningarna.

 4. Betalningarna visas i huvudfönstret.

  För större bild - klicka på bilden

© 2007-2024 A Perfect Day AB, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm | Integritetspolicy